KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dot. przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu , informujemy że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CALLUNA Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Krzyżyński, Paniowice ul. Cicha 15, 55-120 Oborniki Śląskie.

2.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.

3.Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy.

5.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.Ponadto, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w.w Rozporządzenia.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i jej realizacja.